Opservator

OPSERVATOR

Opservator  je softversko rešenje za kontrolu sprovođenja standarda u preduzeću koje je proizvod firme BS Computer. Naše OPSERVATOR softversko rešenje se sastoji od cloud web aplikacije koja se koristi putem web pretraživača i mobilne aplikacije koja se pokreće na pametnom telefonu ili tabletu.

Opservacije se vrše na lak i jednostavan način, kao i dalja analiza prikupljenih podataka u okviru preduzeća, bez obzira da li je u pitanju prodavnica, servis, trgovački lanac ili proizvodnja.

Zakoračite u budućnost sa OPSERVATOR-om.

Beneficije opservatora

Podržava ubrzanu primenu standarda usvojenih na nivou preduzeća

Kontrola postojećih standarda u preduzećima

Čuva resurs vremena zaposlenih i otvara mogućnost alokacije više kategorija, jednom zaposlenom

Omogućava dokumentovanu i brzu dijagnostiku kvarova itd

Kontrola efikasnog sprovođenja obuke

Pomoć u upravljanju zalihama

mobile-3-ogdaiz9q17m91g4gc2fk1o88b5a08trdxdwxslozr_4d3f1359e1f6ec8680c13ba062248116

OPSERVATOR aplikacija

Akvizicija podatka se vrši putem OPSERVATOR MOBILNE aplikacije koja je trenutno dostupna na Android baziranim pametnim uređajima. Opservacije se vrše putem odabira vrste opservacije iz ponuđene liste (koje mogu biti redovne i vanredne), nakon čega se snima fotografija koja se automatski šalje na Opservator server.

OPSERVATOR WEB aplikacija je cloud aplikacija koja se nalazi na BS Computer cloud infrastrukturi i prvenstveno je namenjena srednjem i višem menadžmentu u preduzećima kako bi pratili sprovođenje standarda u preduzeću. Podaci se prikupljaju od strane zaposlenih putem mobilne aplikacije, a putem web aplikacije se vrši praćenje i analiza prikupljenih podataka.

Za prezentaciju, demo nalog kao i više detalja možete nam se obratiti na office@bscomputer.com ili telefonom na 023/601-200, 063/73-29-850